دسته‌بندی پیام‌های دریافت شده از فرم دریافت اطلاعات

برای دسته‌بندی پیام‌های دریافت شده از فرم دریافت اطلاعات، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت بر روی صفحه‌ها کلیک کنید.
۲- گزینه «ایجاد فرم دریافت اطلاعات» را انتخاب کنید.

۳- از زیر فیلد عنوان روی «تنظیمات» کلیک کنید.

۴-  زمانی که فرمی روی وب‌سایت خود ایجاد می‌کنید و کاربری فرم را کامل و  ارسال می‌کند، فرم ارسال شده به عنوان یک پیام در پنل مدیریت شما ذخیره  می‌شود.برای دسته‌بندی پیام‌های ذخیره شده در پنل مدیریت، لازم است که  هنگام ایجاد فرم، از قسمت تنظیمات صفحه، برچسبی برای پیام خود انتخاب کنید.  این برچسب در واقع کلمه‌ای است که خود شما می‌توانید با توجه به موضوع فرم  ایجاد شده بنویسید.

۵- با توجه به این توضیحات، در فیلد «برچسب پیام‌ها» در پنجره‌‌ی تنظیمات، کلمه‌ای بنویسید.

۶- دکمه «بستن» را در انتهای پنجره باز شده انتخاب کنید.

۷- مراحل ایجاد فرم دریافت اطلاعات را ادامه دهید و روی «ذخیره» کلیک کنید.

میدانیم شروع تغییر دشوار است ولی

سایت ساز شناسه مسیر را تا 80 درصد مرتفع نموده است همین حالا شروع کن ...