مدیریت صفحه‌ها

1- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت بر روی صفحه‌ها کلیک کنید.
۲- گزینه «فهرست صفحه‌ها» را انتخاب کنید.

۳-  در «فهرست صفحه‌ها» هر صفحه در فیلدی به صورت فهرست‌وار نمایش داده شده  است. در هر فیلد عنوان صفحه نوشته و نوع صفحه در کنار عنوان مشخص شده است.

۴- برای مشاهده صفحه در وب‌سایت، روی «مشاهده صفحه» که در مقابل عنوان هر فیلد قرار دارد، کلیک کنید.

۵- برای انتخاب صفحه خانه (Home page) وب‌سایت خود، در انتهای فیلد صفحه مورد نظرتان، روی آیکون «خانه» کلیک کنید.

۶-  اگر صفحه خانه (Home page) وب‌سایت خود را انتخاب نکنید، در صفحه نخست،‌  با توجه به تنظیمات قالب وب‌سایت، مطالب و تصاویر مشخصی نمایش داده خواهد  شد.

۷- اگر روی «حذف» در مقابل عنوان فیلد هر صفحه کلیک کنید، آن صفحه حذف می‌شود.

۸-  برای حذف یک یا چند فیلد، علاوه بر روش قبل، می‌توانید در مربع سمت راست  هر فیلد تیک بزنید و «حذف» را در انتهای فهرست صفحه‌ها انتخاب کنید.

۹-  برای جابه‌جایی صفحه‌ها، بایستی با استفاده از «جایگاه گرفتن» در گوشه سمت  راست هر فیلد و رها کردن آن در محل مورد نظر (Drag&Drop)، ترتیب آن‌ها  را تغییر دهید.

۱۰-  اگر محل رها کردن فیلد صفحه مورد نظر، کمی جلوتر از فیلد بالایی‌اش باشد،‌  صفحه مورد نظر به عنوان زیرمجموعه صفحه بالای خود قرار خواهد گرفت.


میدانیم شروع تغییر دشوار است ولی

سایت ساز شناسه مسیر را تا 80 درصد مرتفع نموده است همین حالا شروع کن ...