ایجاد قالب

برای ایجاد قالب جدید در وب‌سایت خود، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت روی «قالب» کلیک کنید.
۲- گزینه «ایجاد قالب» را انتخاب کنید.

۳- عنوان قالب خود را بنویسید.

۴- فایل و تصویر قالب خود را بارگذاری کنید.

۵- روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید.

میدانیم شروع تغییر دشوار است ولی

سایت ساز شناسه مسیر را تا 80 درصد مرتفع نموده است همین حالا شروع کن ...